Kategorie: 

Ingrid Glaserová

Studovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze ateliér filmové a televizní grafiky a Rietveld Accademy v Amsterodamu, poté odjela do USA. Výtvarnice, která spolupracovala s Krátkým filmem Praha na loutkovém filmu Jepice. Věnuje si i práci se sklem, z něhož tvoří plastiky a šperky. Věnuje se i malbě a grafice